Mundësi punësimi

NJOFTIM


Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:
1 vend të ri pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze;


Kriteret:
1. Grade shkencore: Doktor i Shkencave
2. Të jetë i specializuar në gjuhën apo letërsinë angleze
3. Të jetë ekspert në menaxhimin e klasës
4. Të tregohet profesional në pjesëmarrje, përpikmëri, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
6. Me kohë të plotë


Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 1.12.2017

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike

e-Mail : [email protected]