Kalendari Akademik 2015 - 2016

KALENDARI AKADEMIK 2015-2016

Deri më 23 Tetor   Regjistrimet dhe transferimet e Studentëve të rinj në programin bachelor
Deri më 13 Nëntor   Regjistrimet dhe transferimet e Studentëve të rinj në programin master
Deri më 21 Tetor   Pagesa e Tarifës shkollore për studentët e rinj - Programi Bachelor
Deri më 15 Tetor   Pagesa e Tarifës shkollore për studentët aktualë– Programi Bachelor
Deri më 12 Nëntor   Pagesa e Tarifës shkollore për studentët e rinj – programi Master
Deri më 22 Tetor   Pagesa e Tarifës shkollore për studentët aktualë – programi Master
12 Tetor   FILLIMI I SEMESTRIT TË PARË (I)
Deri më 23 Tetor   Regjistrimi i Lëndëve për studentët e rinj – programi Bachelor
Deri më 17 Tetor   Regjistrimi i Lëndëve për studentët aktualë – programi Bachelor
Deri më 13 Nëntor   Regjistrimi i Lëndëve për studentët e rinj – programi Master
Deri më 23 Tetor   Regjistrimi i Lëndëve për studentët aktualë – programi Master
19 Tetor   Pushim Kombëtar – Dita e Lumturimit të Nënë Terezës
29 Tetor 30 Tetor Java e Zgjedhje – Lënies Përfundimtare të Lëndëve
28 Nëntor   Pushim Kombëtar – Dita Flamurit dhe e Pavarësisë
29 Nëntor   Pushim Kombëtar – Dita e Çlirimit
8 Dhjetor   Pushim Kombëtar – Dita Kombëtare e Rinisë
21 Dhjetor 3 Janar Pushimet e Vitit të Ri
15 Janar   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e masterit
8 Shkurt 19 Shkurt Periudha e Provimeve Finale
26 Shkurt   PËRFUNDIMI  I SEMESTRIT TË PARË (I)
26 Shkurt 29 Shkurt Regjistrimi i Lëndëve për provime shtesë
2 Mars 3 Mars Provimet shtesë
5 Mars   Publikimi i Notave të Provimeve shtesë
Mars   FILLIMI I SEMESTRIT TË DYTË (II)
26 Shkurt 10 Mars Pagesa shkollore e Semestrit të Dytë
7 Mars 13 Mars Regjistrimi i Lëndëve për Semestrin e Dytë
14 Mars   Pushim Kombëtar – Dita e Verës
17 Mars 18 Mars Zgjedhje - Lënie Përfundimtare të Lëndëve
22 Mars   Pushim Kombëtar – Dita e Nevruzit
27 Mars   Pushim Kombëtar – Pashkët Katolike
1 Maj   Pushim Kombëtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve – Pashkët Ortodokse
30 Maj   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e masterit
20 Qershor Korrik Periudha e Provimeve Finale
10 Korrik   PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË DYTË (II)
Korrik 11 Korrik Regjistrimi i Lëndëve për provime shtesë
Korrik   Pushim Kombëtar - Fitër Bajrami
13 Korrik  14 Korrik Provimet shtesë
11  Korrik 18 Korrik Pagesa për shkollën e verës
18 July   FILLIMI I SHKOLLËS SË VERËS
18  Korrik  20 Korrik Regjistimi i lëndëve për shkollën e verës
5 September 9 September  Provimet e shkollës së Verës
5 September   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e masterit
16  Shtator   MBARIMI I SHKOLLËS SË VERËS
Shtator 12 Shtator Regjistrimi i Lëndëve për provime shtesë
14 Shtator 15 Shtator Provimet shtesë
17  Shtator   Publikimi i notave përfundimtare të provimeve shtesë