COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Members of Senate

Members of the Senate

          Name                                 Surname               Position 
1 Prof. Dr. Ferdinand Gjana Kryetar
2 Dr. William  K. Martin Anëtar
3 Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi Anëtar
4 Prof. Asoc. Dr. Tidita Abdurrahmani Anëtare
5 Dr. Arti Omeri Anëtar
6 Dr. Enriketa Sogutlu Anëtare
7 Dr. Erlis Çela Anëtar
8 Dr. Jonida Tirana Anëtare
9 Dr. Nertil Bërdufi Anëtar
10 Dr. Sadullah  Yilmaz Anëtar
11 Melsena Danglli Anëtare