1. Studentët e edukimit, vizitë në Kolegjin “Turgut Ozal”
  2. Instituti për Lirinë e Besimit dhe Demokracinë
  3. Studentët takim me të diplomuarit në Psikologji Këshillimit dhe Pedagogji
  4. KMSH-Bedër, promovojnë librin “Argumentet bazë të Fikhut Hanefi”
  5. AWEN - Aktivitet ndërgjegjësues dhe informues në Bedër
  6.  Workshop, metodat kreative të mësimdhënies së anglishtes

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë