COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Axhenda dhe Vendime

SENATI 2015

SA 07.01.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 07.01.2015
Vendim Nr. 1 2015/001-1
Vendim Nr. 2 2015/001-2
Vendim Nr. 3 2015/001-3
Vendim Nr. 4 2015/001-4
Vendim Nr. 5 2015/001-5
Vendim Nr. 6 2015/001-6

SA 14.01.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 14.01.2015
Vendim Nr. 1 2015/002-1
Vendim Nr. 2 2015/002-2
Vendim Nr. 3 2015/002-3
Vendim Nr. 4 2015/002-4
Vendim Nr. 5 2015/002-5

SA 28.01.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 28.01.2015
Vendim Nr. 1 2015/003-1
Vendim Nr. 2 2015/003-2
Vendim Nr. 3 2015/003-3
Vendim Nr. 4 2015/003-4
Vendim Nr. 5 2015/003-5
Vendim Nr. 6 2015/003-6
Vendim Nr. 7 2015/003-7
Vendim Nr. 8 2015/003-8
Vendim Nr. 9 2015/003-9
Vendim Nr. 10 2015/003-10
Vendim Nr. 11 2015/003-11
Vendim Nr. 12 2015/003-12
Vendim Nr. 13 2015/003-13
Vendim Nr. 14 2015/003-14
Vendim Nr. 15 2015/003-15
Vendim Nr. 16 2015/003-16
Vendim Nr. 17 2015/003-17

SA 25.02.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 25.02.2015
Vendim Nr. 1 2015/004-1
Vendim Nr. 2 2015/004-2
Vendim Nr. 3 2015/004-3
Vendim Nr. 4 2015/004-4

SA 25.03.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 25.03.2015
Vendim Nr. 1 2015/005-1
Vendim Nr. 2 2015/005-2
Vendim Nr. 3 2015/005-3
Vendim Nr. 4 2015/005-4
Vendim Nr. 5 2015/005-5
Vendim Nr. 6 2015/005-6
Vendim Nr. 7 2015/005-7
Vendim Nr. 8 2015/005-8
Vendim Nr. 9 2015/005-9
Vendim Nr. 10 2015/005-10

SA 01.04.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 01.04.2015
Vendim Nr. 1 2015/006-1
Vendim Nr. 2 2015/006-2
Vendim Nr. 3 2015/006-3
Vendim Nr. 4 2015/006-4
Vendim Nr. 5 2015/006-5
Vendim Nr. 6 2015/006-6
Vendim Nr. 7 2015/006-7

SA 13.05.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 13.05.2015
Vendim Nr. 1 2015/007-1

SA 03.06.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 03.06.2015
Vendim Nr. 1 2015/008-1
Vendim Nr. 2 2015/008-2
Vendim Nr. 3 2015/008-3
Vendim Nr. 4 2015/008-4
Vendim Nr. 5 2015/008-5

SA 17.06.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 17.06.2015
Vendim Nr. 1 2015/009-1
Vendim Nr. 2 2015/009-2

SA 13.07.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 13.07.2015
Vendimi Nr. 1 2015/010-1
Vendimi Nr. 2 2015/010-2
Vendimi Nr. 3 2015/010-3

SA 28.07.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 28.07.2015
Vendimi Nr. 1 2015/012-1
Vendimi Nr. 2 2015/012-2

SA 08.09.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 08.09.2015
Vendimi Nr. 1 2015/013-1
Vendimi Nr. 2 2015/013-2
Vendimi Nr. 3 2015/013-3

SA 30.09.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 30.09.2015
Vendimi Nr. 1 2015/014-1
Vendimi Nr. 2 2015/014-2
Vendimi Nr. 3 2015/014-3

SA 08.10.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 08.10.2015
Vendimi Nr. 1 2015/015-1
Vendimi Nr. 2 2015/015-2
Vendimi Nr. 3 2015/015-3

SA 22.10.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 22.10.2015
Vendimi Nr. 1 2015/016-1
Vendimi Nr. 2 2015/016-2
Vendimi Nr. 3 2015/016-3

SA 11.11.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 11.11.2015
Vendimi Nr. 1 2015/017-1
Vendimi Nr. 2 2015/017-2
Vendimi Nr. 3 2015/017-3
Vendimi Nr. 4 2015/017-4
Vendimi Nr. 5 2015/017-5

SA 09.12.2015

Rendi i mbledhjes së senatit 09.12.2015
Vendimi Nr. 1 2015/018-1
Vendimi Nr. 2 2015/018-2
Vendimi Nr. 3 2015/018-3
Vendimi Nr. 4 2015/018-4
Vendimi Nr. 5 2015/018-5
Vendimi Nr. 6 2015/018-6
Vendimi Nr. 7 2015/018-7
Vendimi Nr. 8 2015/018-8
Vendimi Nr. 9 2015/018-9
Vendimi Nr. 10 2015/018-10
Vendimi Nr. 11 2015/018-11
Vendimi Nr. 12 2015/018-12
Vendimi Nr. 13 2015/018-13
Vendimi Nr. 14 2015/018-14
Vendimi Nr. 15 2015/018-15
Vendimi Nr. 16 2015/018-16

 

SENATI 2013

SA 07.01.2013

Rendi i mbledhjes së senatit 07.01.2013
Vendim Nr. 1 2013/001-1

SA 08.04.2013

Rendi i mbledhjes së senatit 08.04.2013
Vendim Nr. 1 2013/002-1
Vendim Nr. 2 2013/002-2
Vendim Nr. 3 2013/002-3
Vendim Nr. 4 2013/002-4
Vendim Nr. 5 2013/002-5
Vendim Nr. 6 2013/002-6
Vendim Nr. 7 2013/002-7
Vendim Nr. 8 2013/002-8
Vendim Nr. 9 2013/002-9

SA 15.05.2013

Rendi i mbledhjes së senatit 15.05.2013
Vendim Nr. 1 2013/003-1
Vendim Nr. 2 2013/003-2

SA 20.09.2013

Rendi i mbledhjes së senatit 20.09.2013
Vendim Nr. 1 2013/004-1

SA 02.10.2013

Rendi i mbledhjes së senatit 02.10.2013
Vendim Nr. 1 2013/005-1

 

 

SENATI 2012

SA 27.01.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 27.01.2012
Vendim Nr. 1 2012/001-1
Vendim Nr. 2 2012/001-2
Vendim Nr. 3 2012/001-3

SA 22.02.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 22.02.2012
Vendim Nr. 1 2012/002-1
Vendim Nr. 2 2012/002-2
Vendim Nr. 3 2012/002-3

SA 21.06.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 21.06.2012
Vendim Nr. 1 2012/003-1
Vendim Nr. 2 2012/003-2
Vendim Nr. 3 2012/003-3
Vendim Nr. 4 2012/003-4

SA 27.08.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 27.08.2012
Vendim Nr. 1 2012/004-1
Vendim Nr. 2 2012/004-2

SA 05.10.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 05.10.2012
Vendim Nr. 1 2012/005-1
Vendim Nr. 2 2012/005-2
Vendim Nr. 3 2012/005-3
Vendim Nr. 4 2012/005-4
Vendim Nr. 5 2012/005-5
Vendim Nr. 6 2012/005-6
Vendim Nr. 7 2012/005-7
Vendim Nr. 8 2012/005-8
Vendim Nr. 9 2012/005-9
Vendim Nr. 10 2012/005-10
Vendim Nr. 11 2012/005-11
Vendim Nr. 12 2012/005-12
Vendim Nr. 13 2012/005-13
Vendim Nr. 14 2012/005-14
Vendim Nr. 15 2012/005-15
Vendim Nr. 16 2012/005-16

SA 07.11.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 07.11.2012
Vendim Nr. 1 2012/006-1
Vendim Nr. 2 2012/006-2
Vendim Nr. 3 2012/006-3
Vendim Nr. 4 2012/006-4
Vendim Nr. 5 2012/006-5

SA 26.11.2012

Rendi i mbledhjes së senatit 26.11.2012
Vendim Nr. 1 2012/007-1
Vendim Nr. 2 2012/007-2

 

 

SENATI 2011

SA 22.09.2011

Rendi i mbledhjes së senatit 22.09.2011
Vendim Nr. 1 2011/001-1
Vendim Nr. 2 2011/001-2
Vendim Nr. 3 2011/001-3

SA 02.10.2011

Rendi i mbledhjes së senatit 02.10.2011
Vendim Nr. 1 2011/002-1
Vendim Nr. 2 2011/002-2
Vendim Nr. 3 2011/002-3
Vendim Nr. 4 2011/002-4
Vendim Nr. 5 2011/002-5
Vendim Nr. 6 2011/002-6
Vendim Nr. 7 2011/002-7
Vendim Nr. 8 2011/002-8

SA 10.11.2011

Rendi i mbledhjes së senatit 10.11.2011
Vendim Nr. 1 2011/003-1
Vendim Nr. 2 2011/003-2

SA 14.12.2011

Rendi i mbledhjes së senatit 14.12.2011
Vendim Nr. 1 2011/004-1
Vendim Nr. 2 2011/004-2
Vendim Nr. 3 2011/004-3
Vendim Nr. 4 2011/004-4
Vendim Nr. 5 2011/004-5
Vendim Nr. 6 2011/004-6

SA 29.12.2011

Rendi i mbledhjes së senatit 29.12.2011
Vendim Nr. 1 2011/005-1
Vendim Nr. 2 2011/005-2
Vendim Nr. 3 2011/005-3
Vendim Nr. 4 2011/005-4
Vendim Nr. 5 2011/005-5