COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Kalendari Akademik - Vite të mëparshme

KALENDARI AKADEMIK 2020-2021

2 nëntor FILLIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
02 - 06 nëntor Java e orientimit për studentët
02 - 13 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesat për studentët bachelor
18 – 19 nëntor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve në bachelor
16 – 26 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesa për studentët master
02-03 dhjetor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve në master
28 nëntor Festë zyrtare - Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
29 nëntor Festë zyrtare - Dita e Çlirimit
30 nëntor Pushim zyrtar nga Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
1 dhjetor Pushim zyrtar nga Dita e Çlirimit
10 – 16 dhjetor Pagesa e këstit të dytë për studentët bachelor
8 dhjetor Festë zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
11 – 15 janar Pagesa e këstit të dytë për studentët master
18- 24 dhjetor Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet bachelor
25 dhjetor Pushim zyrtar Krishtlindjet
28 dhjetor - 4 janar Pushimet e Vitit të Ri
11-15 janar Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet master
25 - 31 janar Dorëzimi i tezave të “Masterit”
15-21 shkurt Mbrojtja e tezave “Master”
15– 26 shkurt Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet bachelor
1-5 mars Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet master
10 mars Data e fundit e publikimit të provimeve finale
11 mars PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
11 - 12 mars Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
16-17 mars Provimet shtesë
19 mars Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
16 mars FILLIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS
15 - 23 mars Pagesa e kestit të tretë dhe regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
14 mars Festë zyrtare – Dita e Verës
15 mars Pushim zyrtar nga Dita e Verës
22 mars Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
29 - 30 mars Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve
4 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Katolike*
5 prill Pushim zyrtar nga E Diela e Pashkëve Katolike*
1 maj Festë zyrtare – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
3 maj Pushim zyrtar nga Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
2 maj Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Ortodokse*
3 maj Pushim zyrtar nga E Diela e Pashkëve Ortodokse*
4 – 10 maj Periudha e provimeve gjysmëfinale
10– 17 maj Pagesa e këstit të katërt
13 maj Festë zyrtare - Dita e Bajramit të Madh**
1 – 5 qershor Dorëzimi i tezave programet “Master”
15 – 19 qershor Mbrojtja e tezave të programet “Master”
21 qershor -2 korrik Periudha e provimeve finale të semestrit të pranverës
7 korrik Publikimi i notave të provimeve finale
8 korrik PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS
8-9 korrik Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
12-13 korrik Provimet shtesë
14 korrik Publikimi i notave për provimeve shtesë
- Vazhdimi i kalendarit akademik do te bazohet ne vendimet e MASR

*Në rastet kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor (e shtunë ose e diel), dita e hënë është ditë pushimi.

**Shënim: Data e festave të Kurban Bajramit dhe të Bajramit të Madh mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.