Mundësi punësimi

NJOFTIM


Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:
1 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Shkencave Islame.
Kriteret:
1. Të ketë titullin Prof. Dr. ose Prof. Asoc. Dr. në fushën e shkencave islame ose të ngjashme me to;
2.  Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në një nga fushat e lartpërmendura ose të ngjashme me to;
3. Të demostrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve;
4. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, gjithashtu të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe projekte;
5. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës së huaj;
6. Me kohë të plotë.


Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke derguar CV në hr@beder.edu.al deri më datë 15.07.2019
 

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al