Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

1 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Shkencave të Komunikimit.

Kriteret:

  1. Të ketë titullin Prof., në fushën sociale, në fushën e medias, komunikimit, marketingut ose marrëdhënieve me publikun;
  2. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në një nga fushat e lartpërmëndura, ose të ngjashme me to;
  3. Të demostrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve;
  4. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, gjithashtu të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe projekte;
  5. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
  6. Me kohë të plotë.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke derguar CV në hr@beder.edu.al deri më datë 15.06.2019
 

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al