Mundësi punësimi

NJOFTIM 

Kolegji Universitar Bedër, shpall 3 vend të lira pune, për specialist administrate.

Kriteret:
1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
2. Të ketë minimum dy vite eksperiencë pune (preferohen kandidatët të cilët kanë esperiencë në
institucione të arsimit të lartë ose administratë publike);
3. Të ketë njohuri shumë të mira në programet office;
4. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
5. Me kohë të plotë

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 30.05.2019

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al