Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

2 vende të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë (Dr./Msc.) në Departamentin e Shkencave Kompjuterike.

Kriteret:
1. Të ketë gradën Dr./Msc në Shkenca Kompjuterike,TIK,Informatikë ose profile të afërta me to ;
2. Të ketë përvojë mësimdhënieje në disiplinat që u përkasin profileve të mësipërme;
3. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
4. Të ketë aftësi të mira të punës në grup;
5. Me kohë të plotë.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke derguar CV në hr@beder.edu.al deri më datë 17.06.2019
 

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al