Mundësi punësimi

NJOFTIM
Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

1 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë (Prof./Prof.Assoc.), në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.

Kriteret:

 1. Të ketë titullin Prof./Prof. Assoc., profili gjuhë-letërsi angleze/mësimdhënie e gjuhës angleze/pedagogji;
 2. Preferohet përvoja në mësimdhënien e gjuhës angleze;
 3. Të ketë komunikim korrekt dhe aftësi menaxhuese të klasës;
 4. Të ketë njohuri të gjuhëve të huaja, përveç asaj angleze;
 5. Me kohë të plotë.


1 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë (Prof./Prof.Assoc.), në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Shkencave Kompjuterike.

Kriteret:

 1. Të ketë titullin Prof./Prof. Assoc., profili shkenca kompjuterike, TIK ose fusha të ngjashme
 2. Të ketë përvojë në mësimdhënie dhe/ose të jetë angazhuar në fushën e kërkimit shkencor të mirëfilltë.;
 3. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
 4. Me kohë të plotë.


1 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë (Prof./Prof.Assoc.), në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Shkencave të Edukimit.

Kriteret:

 1. Të jetë i diplomuar në psikologji/pedagogji;
 2. Të ketë titullin Prof./Prof. Assoc., në psikologji ose pedagogji;
 3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë;
 4. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze;
 5. Me kohë të plotë.


Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke derguar CV në hr@beder.edu.al deri më datë 15.06.2019

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al