Mundësi punësimi

NJOFTIM 

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

2 vend të lirë pune, për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Drejtësisë.

Kriteret:

 1. Të ketë titullin Prof. Dr. ose Prof. Asoc. Dr. në fushën e shkencave juridike, preferohet profili i së drejtës Civile ose Penale;
 2.  Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në një nga fushat e lartpërmendura ose të ngjashme me to;
 3. Të demostrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve;
 4. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, gjithashtu të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe projekte;
 5. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
 6. Me kohë të plotë.

 

Kriteret:

 1. Të ketë titullin Dr. në fushën e shkencave juridike;
 2. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie;
 3. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, gjithashtu të ketë eksperiencë në kërkimin shkencor dhe projekte;
 4. Të ketë njohuri të dëshmuara të gjuhës angleze;
 5. Me kohë të plotë.

 

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke derguar CV në hr@beder.edu.al deri më datë 30.06.2019

 

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al