Këshilli Studentor

 

Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Shkollës së Bedër, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi.Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse.

 

Nr. Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Erisa Datja LAW 3
2 Desara Tollia LAW 3
3 Esmir Keçi ISC  1
4 Besnik Ruçi ISC  2
5 Sefer Vrana ISC 3
6 Ersjona Taku PPE 
7 Ismail Spahiu  COM 3
8 Ermal Vaka COM 1
9 Kledis Mullai  ELL 2
10 Oltiona Nexhi TLL 2
11 Kristi Mukollari COM 2
12 Françeska Brahimaj ELL 1
13 Desardo Çekrezi  
14 Thëllanxa Minja  
15 Matjan Kurti