COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Vende të lira pune

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

2 vend të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Departamentin e Shkencave Kompjuterike.

Kriteret:

  1. Të ketë fituar titullin Doktor i Shkencave ose të ketë mbaruar ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave, profili:

 

  • Shkenca Kompjuterike
  • Informatikë
  • Inxhineri Kompjuterike
  • Teknologji Informacioni

 

  1. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë.
  2. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
  3. Përbën avantazh publikimi në fushën e specialitetit përkatës.
  4. Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.

 

Të interesuarit për pozicionet e mësipërme duhet të aplikojnë duke dërguar një CV të detajuar në adresën e Burimeve Njerëzore, hr@beder.edu.al, deri më datë 30.06.2020.

 

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore