COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Vendime dhe urdhëra

Vendimi Nr. 286, Datë 06.04.2011 Për Licencimin e Shkollës së Lartë Private “Hëna e Plotë” (BEDËR), Tiranë. 

Urdhëri Nr. 534, Datë 27.10.2011 Për Lejimin për Fillimin e Veprimtarisë Akademike në Përputhje me Licensën e Dhënë për Hapjen e Programeve të Studimit të Ciklit të Parë “Bachelor”, Shkollës së Lartë Private “Hëna e Plotë” (BEDËR), Tirane”

Urdhëri Nr. 10, Datë 16.01.2012 Për Hapjen e Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë që Përfundojnë me “Master Profesional” “Master i Shkencave”, Shkollës së Lartë Private “Hëna e Plotë” (BEDËR), Tiranë

Urdhëri Nr.18, Datë 19.01.2012 Për Hapjen e Programit të Studimit të Ciklit të Parë “Bachelor”, Shkollës së Lartë Private “Hëna e Plotë” (BEDËR), Tiranë.

Urdhër Nr: 223, Datë 04.06.2013 për akreditimin institucional dhe të programeve të studimit.

Urdhër Nr: 218, Datë 28.05.2012 Për hapjen e programeve të reja të studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Shkencat e shërbimeve shoqërore”, “Shkenca Moderne Islame”, “ Shkenca Themelore Islame” pranë Shkollës së Lartë Jopublike “Hëna e Plotë (Bedër)