“Lulet nën dritën e hënës”, ekspozitë mbi kaligrafinë dhe artin e zbukurimit “Ebru”

01 Tetor 2012