Takim ndërfetar në Departamentin e Shkencave Islame

28 Mars 2015