Vendosen urat e bashkëpunimit mes Akademisë Turke të Drejtësisë dhe Universitetit Hëna e Plotë Bedër.

23 Mars 2013