Bedër mbledh sëbashku studiues dhe akademikë nga 13 vende të ndryshme të botës.

20 Nëntor 2015