Bedër pranohet si anëtar me të drejta të plota në organizatën ndërkombëtare të universiteteve IAU

12 Dhjetor 2015