Konferenca e Parë Ndërkombëtare “Dimensionet Shpirtërore në Shkencat Humane”.

01 Tetor 2012