Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit me Universitetin “Yildiz Teknik” në Stamboll

11 Dhjetor 2012