Konferencë ndërkombëtare, studiues nga 11 shtete diskutojnë mbi zhvillimet e industrisë së medias

26 Mars 2015