Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Bashkim Dedja, bashkëbisedim me studentët e drejtësisë

01 Tetor 2012