Lista E Kandidatëve Fitues Për Vitin Akademik 2019-2020 / Raundi I Parë

28 Gusht 2019