Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Bedër dhe Universitetit “Tor Vergata”, Romë

16 Qershor 2015