Praktikat studentore, studentët e Universitetit BEDËR pranë kompanive më të njohura, brenda dhe jashtë vendit.

01 Tetor 2012