Sami Yusuf: Shqipëria një shembull i mrekullueshëm i tolerancës.

01 Tetor 2012