Studentë nga 15 vende diplomohen në Shkollën e Lartë Hëna e Plotë (Bedër)

20 Qershor 2014