Studentët e Departamentit të Drejtësisë përfaqësojnë Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar JESSUP

06 Prill 2016