Studentët e Komunikimit, vizitë në Albtelecom dhe Eagle Mobile

01 Tetor 2012