Studentët e Universitetit Hëna e Plotë- BEDËR, ndihma për zonat e izoluara.

01 Tetor 2012