Studentët e Universitetit “Hëna e Plotë”(BEDËR), vizitë në Ambasadën e SHBA-së.

01 Tetor 2012