Universiteti Hëna e Plotë Bedër pajiset me certifikatën e cilësisë ISO 9001: 2008

20 Qershor 2013