Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” ( Bedër) përfundon procesin e akreditimit

11 Qershor 2013