Youth Center Perspektiva, workshop me studentët mbi fotografinë

29 Maj 2019