Bedër, memorandum bashkëpunimi me Iceberg Communication

15 Nëntor 2019