1. Publikohen listat e aplikantëve për vitin akademik 2017-2018
  2. Rëndësia e edukimt të të rinjve në uljen e sjelljeve radikale dhe ekstremizmit të dhunshëm
  3. Rektori i Kolegjit Universitar Bedër Prof. Dr. Ferdinand Gjana, pjesë e programit të OKB-së
  4. Bashkëpunimi me universitetet amerikane, prioritet i marrëdhënieve ndërkombetare të Bedër
  5. Kolegji Universitar Bedër, diplomon brezin e katërt të studentëve
  6. “Korniza ligjore për bashkëpunimin ndërshtetëror në menaxhimin e krizave të emigracionit dhe refugjatëve”

KALENDARI I AKTIVITETEVE

TË REJA

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë