1. Më shumë të ngjashëm se të ndryshëm
  2. Arrihet memorandumi i bashkëpunimit me Kolegjin AAB në Prishtinë
  3. Zhvillohet konferenca shkencore
  4. Zhvillohet seminari me temë: “Gjuha dhe Letërsia në Epokën Digjitale”
  5. Hapen aplikimet për programin Bedër Mentorship 2017
  6. Zhvillohet workshopi mbi praktikat e reja në fushën e mësimdhënies

KALENDARI I AKTIVITETEVE

TË REJA

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë