1. Arrihet memorandumi i bashkëpunimit me Shoqatën AIESEC Albania dhe Agjencinë e Punësimit ERCA
  2. Memorandum bashkëpunimi me Bashkinë e Qarkut Gjirokastër
  3. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bedër dhe Universitetit
  4. “Bedër”, marrëveshje bashkëpunimi me Unionin e Gazetarëve Shqiptarë
  5. Qasjet inovative në shkencat e edukimit dhe ato sociale në shekullin e 21
  6. Qasjet inovative në shkencat e edukimit dhe ato sociale në shekullin e 21

KALENDARI I AKTIVITETEVE

TË REJA

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë