COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Kalendari Akademik - Vite të mëparshme

KALENDARI AKADEMIK 2019-2020

5 shtator Festë zyrtare –  Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës
2 -15 shtator Regjistrimet e studentëve të rinj në programet “Bachelor” – Raundi I
16 shtator Dita e çregjistrimit për aplikantët e Raundit I 
2 - 13 shtator Aplikimet për transferimet e studentëve dhe për programet e dyta të ciklit I
6 – 19 shtator Aplikimet për transferimet e studentëve dhe për programet e dyta të ciklit II
12 shtator - 7tetor Regjistrimet e trevave/jetim/rom/egjiptian/aftësi të kufizuar në programet “Bachelor”
19 shtator – 7 tetor Regjistrimet e studentëve të huaj në programet “Bachelor”
30 shtator – 9 tetor Regjistrimet e studentëve të rinj në programet “Bachelor” – Raundi II
10 tetor Dita e çregjistrimit për aplikantët e Raundit II
7 tetor – 11 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta për ciklin I
10 tetor – 14 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta për ciklin II
21 tetor - 26 tetor Regjistrimet e Raundit III
Deri më 18 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta në programet “Bachelor”– plotësimi i kuotave
Deri më 18 tetor Aplikimet për programet “Master”
29 tetor – 15 nëntor Regjistrimet në ciklin II “Master”
14 Tetor FILLIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
9 – 17 tetor Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë për studentët Bachelor
14 -  18 tetor Regjistrimi i lëndëve për studentët Bachelor
29 – 30 tetor Java e zgjedhjeve – lënies përfundimtare të lëndëve në “Bachelor”
28 – 15 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesa për studentët Master të vitit I
28 tetor – 1 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesa për studentët Master të vitit II
19 – 20 nëntor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve në Master
28 nëntor Festë zyrtare - Dita e Flamurit dhe e Pavarësisë
29 nëntor Festë zyrtare - Dita e Çlirimit
2 – 6 dhjetor Pagesa e këstit të dytë për studentët Bachelor
10 – 16 dhjetor Pagesa e këstit të dytë për studentët Master
2 – 6 dhjetor Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet Bachelor
8 dhjetor Festë zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
9 dhjetor Pushim zyrtar
16 – 20 dhjetor Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet Master
23 dhjetor - 3 janar Pushimet e Vitit të Ri 
27 - 31 janar Dorëzimi i tezave të “Masterit”
11 – 14 shkurt Mbrojtja e tezave “Master”
10 – 21 shkurt Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet Bachelor
17 – 21 shkurt Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet Master
26 shkurt Data  e fundit e publikimit të  provimeve finale
28 shkurt PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
27 - 28 shkurt Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
2 - 3 mars Provimet shtesë
4 mars Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
2 Mars FILLIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS 
2 - 6 mars Pagesa shkollore dhe regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
17 - 18 mars Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve
14 mars Festë zyrtare – Dita e Verës
16 mars Pushim zyrtar
22 Mars Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
12 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Katolike*
13 prill Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Katolike
19 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Ortodokse*
20 prill Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Ortodokse
21 prill – 27 prill Periudha e provimeve gjysmëfinale
1 Maj Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve 
4 - 8 maj Pagesa e këstit të katërt për studentët 
24 maj Festë zyrtare - Dita e Bajramit të Madh**
25 maj Pushim zyrtar nga Dita e Bajramit të Madh
1 – 5 qershor Dorëzimi i tezave programet “Master”
15 – 19 qershor Mbrojtja e tezave të programeve “Master”
8 -  18 qershor Periudha e provimeve finale të semestrit të pranverës
24 qershor  Publikimi i notave të provimeve finale
25 qershor  PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS 
26 - 29 qershor  Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
1  - 2 korrik Provimet shtesë
3 korrik  Publikimi i notave për provimet shtesë
6 - 10 korrik Aplikimi dhe pagesa për semestrin e verës
13 korrik Fillimi i semestrit të verës
24 - 26 gusht Periudha e provimeve të semestrit të verës
28 gusht Përfundimi i semestrit të verës
31 gusht - 2 shtator Aplikimet dhe pagesat për riprovime/ përmirësime/ provimet shtesë
7 – 11 shtator Riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
16 shtator Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
7 shtator Dita e fundit e dorëzimit të tezave të programeve të ciklit II “Master”
10 - 15 shtator Mbrojtja e tezave të programeve të ciklit II “Master”
30 shtator PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK

 

*Në rastet kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor (e shtunë ose e diel), dita e hënë është ditë pushimi.

**Shënim: Data e festave të Kurban Bajramit dhe të Bajramit të Madh mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.