Academic Calendar

ACADEMIC CALENDAR 2020-2021

2 nëntor FILLIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
02 - 06 nëntor Java e orientimit për studentët
02 - 13 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesat për studentët bachelor
18 – 19 nëntor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve në bachelor
16 – 26 nëntor Regjistrimi i lëndëve dhe pagesa për studentët master
02-03 dhjetor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve në master
28 nëntor Festë zyrtare - Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
29 nëntor Festë zyrtare - Dita e Çlirimit
30 nëntor Pushim zyrtar nga Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
1 dhjetor Pushim zyrtar nga Dita e Çlirimit
10 – 16 dhjetor Pagesa e këstit të dytë për studentët bachelor
8 dhjetor Festë zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
11 – 15 janar Pagesa e këstit të dytë për studentët master
18- 24 dhjetor Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet bachelor
25 dhjetor Pushim zyrtar Krishtlindjet
28 dhjetor - 4 janar Pushimet e Vitit të Ri
11-15 janar Periudha e provimeve gjysmëfinale për programet master
25 - 31 janar Dorëzimi i tezave të “Masterit”
15-21 shkurt Mbrojtja e tezave “Master”
15– 26 shkurt Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet bachelor
1-5 mars Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës për programet master
10 mars Data e fundit e publikimit të provimeve finale
11 mars PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
11 - 12 mars Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
16-17 mars Provimet shtesë
19 mars Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
29 mars FILLIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS
29 mars- 2 prill Pagesa e kestit të tretë dhe regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
4 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Katolike*
5 prill Pushim zyrtar nga E Diela e Pashkëve Katolike*
13-14 prill Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve
1 maj Festë zyrtare – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
3 maj Pushim zyrtar nga Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
2 maj Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Ortodokse*
3 maj Pushim zyrtar nga E Diela e Pashkëve Ortodokse*
13 maj Festë zyrtare - Dita e Bajramit të Madh**
17 – 21 maj Periudha e provimeve gjysmëfinale
31 maj– 4 qershor Pagesa e këstit të katërt
21 – 25 qershor Dorëzimi i tezave programet “Master”
5-7 korrik Periudha e provimeve finale të semestrit të pranverës për studentët Master viti i fundit
12 korrik Finalizimi i notave të provimeve për studentët Master viti dytë
5-16 korrik Periudha e provimeve finale të semestrit të pranverës
20 korrik Festë zyrtare - Kurban Bajrami**
14– 20 korrik Mbrojtja e tezave të programeve “Master”
21 korrik Publikimi i notave të provimeve finale
22 korrik PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS
22-23 korrik Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
26-27 korrik Provimet shtesë
29 korrik Publikimi i notave për provimet shtesë
30 korrik - 31 korrik Aplikimi dhe pagesa për semestrin e verës
3 gusht Fillimi i semestrit të verës
13-15 shtator Periudha e provimeve të semestrit të verës
17 shtator Publikimi i notave për provimet e semestrit të verës
20-21 shtator Aplikimet dhe pagesat për riprovime/ përmirësime/ provimet shtesë
23-24 shtator Riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
28 shtator Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
23-24 shtator Dita e fundit e dorëzimit të tezave të programeve të ciklit II “Master”
27-28 shtator Mbrojtja e tezave të programeve të ciklit II “Master”
30 shtator PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK 2020-2021
- Kalendari akademik mund të ndryshojë duke u bazuar në vendimet e MASR

* In cases when the official holiday falls on weekdays weekend (Saturday or Sunday), Monday is  holiday.**

**The Eid al-Fitr (Fitër Bajrami) and Feast of Sacrifice (Kurban Bajrami) holidays may be subject to changes according to the lunar calendar. In case of eventual changes, the respective updating will be carried out accordingly.