COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. Mundësia e Fundit për Regjistrim / Viti Akademik 2020-2021
  2. Kalendari i Aplikimeve/Regjistrimeve të Programeve Master, Viti Akademik 2020-2021 (I PERDITESUAR)
  3. Lista e Kandidatëve Fitues / Raundi III (2020-2021)
  4. Lista e Kandidatëve Fitues / Raundi II (2020-2021)
  5. Lista e kandidatëve fitues të Raundit të Parë / Viti Akademik 2020-2021
  6. Raundi I / Verifiko Aplikimin dhe Rezervo Intervistën

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT