1. Bedër diplomon brezin e tetë të studentëve
  2. Thirrje për aplikime! Programet e Shkëmbimit Erasmus+
  3. Kroaci, zhvillohet
  4. Zhvillohet Konferenca VI Studentore në Shkenca Komunikimi
  5.  Bedër nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Elbasanit
  6. Zhvillohet Konferenca VII Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Drejtësi (ICHL)

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT