COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. Departamenti i Shkencave Islame organizon “Alumni Reunion 2020”
  2. STUDENT PËR NJË DITË
  3. Aplikimet Online - Viti Akademik 2020-2021
  4. Mësimdhënia në distancë
  5. Bedër, memorandum bashkëpunimi me Universitetin “Aurel Vlaicu”
  6. Bedër, akses të plotë në JSTOR

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT