1. Bedër, memorandum bashkëpunimi me Universitetin “Aurel Vlaicu”
  2. Bedër, akses të plotë në JSTOR
  3. Bedër, memorandum bashkëpunimi me Iceberg Communication
  4. Lista e Kandidatëve Fitues Për Raundin e Tretë / Viti Akademik 2019-2020
  5. Bedër çel vitin akademik 2019-2020
  6. Bedër, bashkëpunim me Këshillin Global për Tolerancë dhe Paqe
Apliko Online →

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë