COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. STUDENT PËR NJË DITË
  2. Aplikimet Online - Viti Akademik 2020-2021
  3. Mësimdhënia në distancë
  4. Bedër, memorandum bashkëpunimi me Universitetin “Aurel Vlaicu”
  5. Bedër, akses të plotë në JSTOR
  6. Bedër, memorandum bashkëpunimi me Iceberg Communication

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT