COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. Lista e Kandidatëve Fitues / Raundi II (2020-2021)
  2. Lista e kandidatëve fitues të Raundit të Parë / Viti Akademik 2020-2021
  3. Raundi I / Verifiko Aplikimin dhe Rezervo Intervistën
  4. Kolegji Universitar Bedër, 10 vjet eksperiencë
  5. Departamenti i Shkencave Islame organizon “Alumni Reunion 2020”
  6. STUDENT PËR NJË DITË

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT