1. “Bedër” riakreditohet për 5 vite të tjera
  2. “Bedër” riakreditohet me 5 vite të tjera
  3. Lançohet fushata: “Dhuro arsim! Dhuro të ardhme!”
  4. Zhvillohen zgjedhjet për anëratët e Këshillit Studentor
  5. Promovohet libri “Të bëhesh një jurist i mirë”
  6. BEDËR DHURON 10 LAPTOPË PËR STUDENTËT E RINJ

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT