1. Kroaci, zhvillohet
  2. Zhvillohet Konferenca VI Studentore në Shkenca Komunikimi
  3.  Bedër nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Elbasanit
  4. Zhvillohet Konferenca VII Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Drejtësi (ICHL)
  5. Bedër, pjesë e projektit
  6. “Bedër”, partner me universitetin e Ekonomisë dhe Shkencave Humane të Varshavës

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT