COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


  1. “Takim mes Brezash - Ata që dinë të bëjnë fushata”
  2. Organizohet “Bedër Alumni Awards 2020”
  3. Bedër Alumni Awards 2020
  4. Mundësia e Fundit për Regjistrim / Viti Akademik 2020-2021
  5. Kalendari i Aplikimeve/Regjistrimeve të Programeve Master, Viti Akademik 2020-2021 (I PERDITESUAR)
  6. Lista e Kandidatëve Fitues / Raundi III (2020-2021)

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT