Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor fgjana@beder.edu.al
Dr. Adem Balaban Zv. Rektor abalaban@beder.edu.al
Prof. Dr. Ayhan Tekines Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane atekines@beder.edu.al
Prof.Asoc.Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit rombashi@beder.edu.al
Ada Güven Kancelar (Sekretar i Përgjithshëm) aguven@beder.edu.al
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Ramadan Çipuri Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit rcipuri@beder.edu.al
Dr. Ferdinand Xhaferaj Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë fxhaferaj@beder.edu.al
Dr. Adem Balaban Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke abalaban@beder.edu.al
Dr. Isa Erbas Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze ierbas@beder.edu.al
Prof.Asoc.Dr. Tidita Abdurrahmani Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit tabdurrahmani@beder.edu.al
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame gkruja@beder.edu.al
Përgjegjësit e zyrave administrative
Arlinda Belkuyu Përgjegjës i zyrës së burimeve njerëzore dhe çështjeve juridike abelkuyu@beder.edu.al
Agron Hoxha Përgjegjës i zyrës së marrëdhënieve me publikun dhe median agronhoxha@beder.edu.al
Krisien Xoxa Përgjegjës i zyrës së teknologjisë së informacionit kxoxa@beder.edu.al