Kalendari Akademik

KALENDARI AKADEMIK 2016-2017

Deri më 20 shtator   Regjistrimet e studentëve të rinj në programin bachelor – raundi I
Deri më 19 shtator   Aplikimet për transferimet e studentëve të rinj në programin bachelor
Deri më 19 shtator   Regjistrimet e studentëve nga trevat në programin bachelor
19 shtator  6 tetor Regjistrimet e studentëve nga trevat në programin bachelor, për kuotat e paplotësuara
15 shtator  20 shtator Regjistrimet e studentëve të huaj në programin bachelor
10 tetor  14 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve të rinj në programin bachelor
13 tetor  16 tetor Regjistrimet e studentëve të rinj në programin bachelor – raundi II
16 Tetor  20 Tetor Regjistrimet e studentëve të rinj në programin bachelor – plotësimi i kuotave
16 Tetor  20 Tetor Regjistrimet dhe transferimet e studentëve të rinj në programin master
Deri më 20 tetor   Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë
Deri më 20 tetor   Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë – programi Master
19 tetor   Pushim Kombëtar – Dita e Lumturimit të Nënë Terezës
20 Tetor   FILLIMI I SEMESTRIT TË PARË
17 tetor 28 tetor Regjistrimi i lëndëve për studentët e programit Bachelor
28 tetor 31 tetor Regjistrimi i lëndëve për studentët e programit Master
31 Tetor  1 nëntor Java e zgjedhje – lënies përfundimtare të lëndëve
28 nëntor   Festë zyrtare – dita flamurit dhe e pavarësisë
29 nëntor   Festë zyrtare – dita e çlirimit
8 dhjetor   Festë zyrtare – dita kombëtare e rinisë
26 dhjetor  6 janar Pushimet e Vitit të Ri
6 janar 31 janar Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e programit master
9 shkurt  23 shkurt Periudha e provimeve finale të semestri të parë
3 mars   PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PARË
3 mars  4 mars Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
6 mars  8 mars Provimet shtesë
9 mars   Publikimi i notave të provimeve shtesë
6 Mars   FILLIMI I SEMESTRIT TË DYTË
27 shkurt  10 mars Pagesa shkollore e semestrit të dytë
6 mars  11 mars Regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
14 mars   Festë zyrtare – Dita e Verës
15 mars  18 mars Zgjedhje - lënie përfundimtare të lëndëve
22 Mars   Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
16 prill   Festë zyrtare – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
17 prill   Pushim zyrtar – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
1 Maj   Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve 
15 qershor   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e programit master
12 qershor  23 qershor Periudha e provimeve finale të semestrit të dytë
25 qershor   Festë zyrtare - Fitër Bajrami
26 qershor   Pushim zyrtar - Fitër Bajrami
30 qershor   PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË DYTË 
1 korrik  4 korrik  Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
6 korrik  7 korrik  Provimet shtesë
5 korrik  11 korrik Pagesa për semestrin  e verës
11 Korrik   FILLIMI I SEMESTRIT TË VERËS
11 korrik  15 korrik  Regjistimi i lëndëve për semestrin e verës
1 shtator  5 shtator  Provimet finale të semestrit të verës
1 shtator    Festë zyrtare - Kurban Bajrami
15 shtator   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e masterit
8 Shtator   MBARIMI I SEMESTRIT TË VERËS
8 shtator  11 shtator Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
13 shtator  15 shtator Provimet shtesë
18 shtator   Publikimi i notave përfundimtare të provimeve shtesë
     
30 SHTATOR   PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK