Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

3 vende të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.

Kriteret:

1.Të ketë gradën Doktor i Shkencave
2. Të jetë i specializuar në gjuhën angleze
3. Të jetë ekspert në menaxhimin e klasës
4. Të tregohet profesional në pjesëmarrje, përpikmëri, menaxhimin e projekteve si dhe në  këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
6. Me kohë të plotë

1.Të ketë gradën Doktor i Shkencave
2. Të jetë i specializuar në letërsinë angleze
3. Të jetë ekspert në menaxhimin e klasës
4. Të tregohet profesional në pjesëmarrje, përpikmëri, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
6. Me kohë të plotë

1.Të ketë mbaruar ciklin e dytë të studimeve, Master i Shkencave.
2. Të jetë i specializuar në gjuhën apo letërsinë angleze
3. Të jetë ekspert në menaxhimin e klasës
4. Të tregohet profesional në pjesëmarrje, përpikmëri, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
6. Me kohë të plotë

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 30.07.2018

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : [email protected]