1. Dekanati i Studentëve në KU Bedër organizon Ditën Internacionale
  2. Trajnimi i dytë në kuadër të projektit “Edukimi për Median dhe Informacionin për Mësuesit e Ardhshëm
  3. Trajnimi i parë në kuadër të projektit “Edukimi për Median dhe Informacionin për Mësuesit e Ardhshëm”.
  4. Trajnim në bazat e programimit në gjuhën C dhe C++ me maturantet e Medresesë së Tiranës
  5. Seri leksionesh të hapura me Arta Daden
  6. Leksion i hapur me përfaqësues të Barometri-t në Euronews Albania

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT