Kalendari Akademik (Bachelor)

KALENDARI AKADEMIK 2017-2018

Deri më 11 shtator   Regjistrimet e studentëve të rinj në programin bachelor – raundi I
Deri më 12 shtator   Çregjistrime për studentët e Raundit I
7 shtator  19 shtator Aplikimet për transferimet e studentëve dhe për programet e dyta
12 shtator 19 shtator Regjistrimet e studentëve të huaj dhe nga trevat në programet bachelor
19 shtator  6 tetor Regjistrimet e studentëve të huaj dhe nga trevat në programet bachelor, për kuotat e paplotësuara
10 tetor  14 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta
1 tetor  14 tetor Regjistrimet e studentëve të rinj në programet bachelor – Raundi II
Deri në 18 tetor   Regjistrimet për transferimet e studentëve të rinj dhe programet e dyta në programet bachelor– plotësimi i kuotave
2 Tetor  23 Tetor Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë
19 tetor   Pushim Kombëtar – Dita e Lumturimit të Nënë Terezës
16 Tetor   FILLIMI I SEMESTRIT TË PARË
16 tetor 23 tetor Regjistrimi i lëndëve për studentët e programit Bachelor
31 Tetor  1 nëntor Java e zgjedhjeve – lënies përfundimtare të lëndëve
27 - 1 dhjetor   Pushimet e nëntorit
8 dhjetor   Festë zyrtare – dita kombëtare e rinisë
11 dhjetor 15 dhjetor Periudha e Provimeve Gjysmëfinale
25 dhjetor  5 janar Pushimet e Vitit të Ri
12 shkurt  23 shkurt Periudha e provimeve finale të semestri të parë
1 mars   Data  e fundit e publikimit të  provimeve finale 
2 mars   PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PARË
2 mars  5 mars Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
7 mars  8 mars Provimet shtesë
9 mars   Publikimi i notave të provimeve shtesë
12 Mars   FILLIMI I SEMESTRIT TË DYTË
5 mars 16 mars Pagesa shkollore e semestrit të dytë
12 mars  16 mars Regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
14 mars   Festë zyrtare – Dita e Verës
27 mars  28 mars Zgjedhje - lënie përfundimtare të lëndëve
22 Mars   Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
1 prill   Festë zyrtare – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
8 prill   Pushim zyrtar – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
30 prill 4 maj Periudha e Provimeve Gjysmëfinale
1 Maj   Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve 
18 qershor  29 qershor Periudha e provimeve finale të semestrit të dytë
15 Qershor   Festë zyrtare - Fitër Bajrami
5 korrik   Publikimi i notave të provimeve finale
6 korrik    PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË DYTË 
6 korrik  9 korrik  Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
11 korrik  12 korrik  Provimet shtesë
13 korrik    Publikimi i notave të provimeve shtesë
21 gusht   Festë zyrtare - Kurban Bajrami
3 shtator 14 shtator Provimet e vjeshtës
19 shtator   Publikimi i notave përfundimtare të provimeve të vjeshtës
30 shtator   PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK