Kalendari Akademik - vite të mëparshme

KALENDARI AKADEMIK 2018-2019

5 shtator Festë zyrtare –  Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës
Deri më 12 shtator Regjistrimet e studentëve të rinj në programet “Bachelor” – Raundi I
13 shtator Dita e çregjistrimit për aplikantët e Raundit I 
3 - 14 shtator Aplikimet për transferimet e studentëve dhe për programet e dyta të ciklit I
7 – 19 shtator Aplikimet për transferimet e studentëve dhe për programet e dyta të ciklit II
Deri më 19 shtator Regjistrimet e studentëve të huaj dhe nga trevat në programet “Bachelor”
19 shtator – 6 tetor Regjistrimet e studentëve të huaj dhe nga trevat në programet “Bachelor”, për kuotat e paplotësuara
27 shtator – 6 tetor Regjistrimet e studentëve të rinj në programet “Bachelor” – Raundi II
7 tetor Dita e çregjistrimit për aplikantët e Raundit II
6 tetor – 12 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta për ciklin I
10 tetor – 13 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta për ciklin II
9 tetor - 13 tetor Regjistrimet e Raundit III
15 tetor – 18 tetor Përzgjedhja e kandidatëve që kanë aplikuar me dosje për plotësimin e kuotave
19 tetor – 20 tetor Regjistrimet për plotësimin e kuotave
Deri më 18 tetor Regjistrimet për transferimet e studentëve dhe programet e dyta në programet “Bachelor”– plotësimi i kuotave
Deri më 19 tetor Aplikimet për programet “Master”
3 tetor – 17 tetor Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë
30 tetor – 6 nëntor Regjistrimet në ciklin II “Master” dhe pagesa për studentët e rinj
15 Tetor FILLIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
15 -  20 tetor Regjistrimi i lëndëve 
29  tetor – 30 tetor Java e zgjedhjeve – lënies përfundimtare të lëndëve në “Bachelor” dhe “Master”
28 nëntor Festë zyrtare - Dita e Flamurit dhe e Pavarësisë
29 nëntor Festë zyrtare - Dita e Çlirimit
1 dhjetor – 4 dhjetor Pagesa e këstit të dytë për studentët e kursit I
8 dhjetor Festë zyrtare – Dita Kombëtare e Rinisë
11 - 17 dhjetor Periudha e provimeve gjysmëfinale
24 dhjetor - 4 janar Pushimet e Vitit të Ri 
28 janar -1 shkurt Dorëzimi i tezave të “Masterit”
13 – 19 shkurt Mbrojtja e tezave “Master”
4– 15 shkurt Periudha e provimeve finale të semestrit të vjeshtës
21 shkurt Data  e fundit e publikimit të  provimeve finale
22 shkurt PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË VJESHTËS
22 - 25 shkurt Regjistrimi i lëndëve për riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
27-28 shkurt Riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
1 mars Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
4 Mars FILLIMI I SEMESTRIT TË DYTË
25 shkurt - 7 mars Pagesa shkollore e semestrit të dytë
4 mars- 8 mars  Regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
19 mars - 20 mars Zgjedhje - lënie përfundimtare të lëndëve
14 mars Festë zyrtare – Dita e Verës
22 Mars Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
21 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Katolike*
22 prill Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Katolike
28 prill Festë zyrtare – E Diela e Pashkëve Ortodokse*
29 prill Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Ortodokse
22 prill – 26 prill Periudha e provimeve gjysmëfinale
1 Maj Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve 
6 maj – 10 maj Pagesa e këstit të katërt për studentët e kursit I
3 – 7 qershor Dorëzimi i tezave të ciklit të dytë “Master”
13 – 18 qershor Mbrojtja e tezave të ciklit të dytë “Master”
5 qershor Festë zyrtare - Dita e Bajramit të Madh**
10 -  20 qershor Periudha e provimeve finale të semestrit të pranverës
21 qershor Ceremonia e diplomimit
26 qershor  Publikimi i notave të provimeve finale
27 qershor  PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PRANVERËS 
28 qershor – 1 korrik  Regjistrimi i lëndëve për riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
3  - 4 korrik Riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
5 korrik  Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
8 korrik - 12 korrik Aplikimi dhe pagesa për semestrin e verës
15 korrik Fillimi i semestrit të verës
26 gusht-28 gusht Periudha e provimeve të semestrit të verës
30 gusht Përfundimi i semestrit të verës
12 gusht Festë zyrtare - Kurban Bajrami**
2 shtator- 4 shtator Aplikimet dhe pagesat për riprovime/ përmirësime/ provimet shtesë
9 – 13 shtator Riprovime/ përmirësime/ provime shtesë
18 shtator Publikimi i notave të riprovimeve/ përmirësimeve/ provimeve shtesë
2 shtator Dita e fundit e dorëzimit të tezave të programeve të ciklit II “Master”
13 - 17 shtator Mbrojtja e tezave të programeve të ciklit II “Master”
30 shtator PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK

 

*Në rastet kur festa zyrtare bie në ditët e pushimit javor (e shtunë ose e diel), dita e hënë është ditë pushimi.

**Shënim: Data e festave të Kurban Bajramit dhe të Bajramit të Madh mund të ndryshojë sipas kalendarit hënor. Në rast se do të ketë ndryshime, do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.