Kalendari Akademik (Master)

KALENDARI AKADEMIK (Master) 2017-2018

31 tetor 6 nëntor Regjistrimet dhe transferimet e studentëve në programin master
31 tetor 10 nëntor  Pagesa e tarifës shkollore e semestrit të parë
19 tetor   Pushim Kombëtar – Dita e Lumturimit të Nënë Terezës
6 Nëntor   FILLIMI I SEMESTRIT TË PARË
6 nëntor 10 nëntor Regjistrimi i lëndëve për studentët e programit Master
21 nëntor 22 nëntor Java e zgjedhjeve – lënies përfundimtare të lëndëve
28 nëntor   Festë zyrtare – dita flamurit dhe e pavarësisë
29 nëntor   Festë zyrtare – dita e çlirimit
8 dhjetor   Festë zyrtare – dita kombëtare e rinisë
18 dhjetor 22 dhjetor Periudha e Provimeve Gjysmëfinale
25 dhjetor  5 janar Pushimet e Vitit të Ri
Deri më 15 janar   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e programit master
19 shkurt  23 shkurt Periudha e provimeve finale të semestri të parë
Deri më 1 mars   Data  e fundit e publikimit të  provimeve finale 
2 mars   PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË PARË
2 mars  5 mars Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
7 mars  8 mars Provimet shtesë
9 mars   Publikimi i notave të provimeve shtesë
12 Mars   FILLIMI I SEMESTRIT TË DYTË
5 mars 16 mars Pagesa shkollore e semestrit të dytë
12 mars  16 mars Regjistrimi i lëndëve për semestrin e dytë
14 mars   Festë zyrtare – Dita e Verës
27 mars  28 mars Zgjedhje - lënie përfundimtare të lëndëve
22 Mars   Festë zyrtare – Dita e Nevruzit
1 prill   Festë zyrtare – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
8 prill   Pushim zyrtar – Pashkët Katolike dhe Ortodokse
30 prill 4 maj Periudha e Provimeve Gjysmëfinale
1 Maj   Pushim zyrtar –Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve 
1 qershor   Data e fundit e dorëzimit të tezës për studentët e programit master
18 qershor  29 qershor Periudha e provimeve finale të semestrit të dytë
15 Qershor   Festë zyrtare - Fitër Bajrami
5 korrik   Publikimi i notave të provimeve finale
6 korrik    PËRFUNDIMI I SEMESTRIT TË DYTË 
6 korrik  9 korrik  Regjistrimi i lëndëve për provime shtesë
11 korrik  12 korrik  Provimet shtesë
13 korrik    Publikimi i notave të provimeve shtesë
30 shtator   PËRFUNDIMI I VITIT AKADEMIK