COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Kalendari i mbledhjeve

Data Ora Vendi
07.11.2018 10:00-11:00 Salla e Senatit
12.12.2018 10:00-11:00 Salla e Senatit
26.12.2018 10:00-11:00 Salla e Senatit
16.01.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
30.01.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
13.02.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
27.02.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
13.03.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
27.03.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
10.04.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
24.04.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
15.05.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
29.05.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
12.06.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
26.06.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit
10.07.2019 10:00-11:00 Salla e Senatit